yunus emre resimleriÜnlü Türk sufi ve şair Yunus Emre'nin hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Onun yaşamı hakkındaki bilgilerimiz eserlerinden anlaşılabildiği kadardır. Bu bilgilere göre Yunus Emre 1240 yılında doğmuş, 1321 yılında vefat etmiştir. Yunus Emre sadece bir şair değildir, o aynı zamanda hem bir filozof hem de bir mutasavvıf sayılır.

MEVLANA ile YUNUS EMRE KARŞILAŞTIRMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Onun yaşadığı yıllar, Anadolu'da siyasi birliğin dağıldığı ve Moğol İşgali'nin yaşandığı senelere denk gelmektedir. Yaşadığı devir Anadolu Beylikleri dönemidir.

Yunus Emre'nin doğduğu yer ile ilgili rivayetler de çoktur. Bunlardan doğru olma ihtimali en çok olan yerler Eskişehir ve Karaman'dır. Eskişehir'e bağlı Mihalıçcık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman şehri Yunus Emre'nin yaşadığı yerler olarak bilinir.

Evliya Çelebi seyahatname eserinde, Yunus Emre'nin mezarının Karaman'da olduğunu belirtir.

Yunus Emre, Taptuk Emre adlı bir mürşidin dervişidir. Hacı Bayram Veli'ye de bağlanmıştır. Mevlana Celalleddin Rumi ile de görüştüğü rivayet edilir.

Yunus Emre'nin iki eseri vardır. Bunlar Divan ve Risaletü'n - Nushiyye'dir. Şiirleri Divanda toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Divanının Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Kahraman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshası diye nüsha kopyaları bulunmaktadır. Yunus Emre'nin Alevi - Bektaşi doktrine, eserleriyle büyük katkılar yaptığı söylenmektedir.

Yunus Emre Şiirleri Teması ve Edebi Uslubu:

Eserleri Anadolu'da Tekke Edebiyatı türünün doğmasına neden olmuştur. Şiirlerinde saf bir Allah sevgisi, dünya malına değer vermeme, dünya yaşamının geçici olduğu ve insan sevgisini vurgulamıştır.

yunus emre sözleri

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, emre isminin anlamı, emre isminin manası, emre ne demektir, kuranda emre geçiyor mu, ünlü türk büyükleri kimlerdir, yunus emre alevi miydi, yunus emre hayatı özet, yunus emre kimdir çok kısaca, yunus emre kısa biyografisi, yunus emre kısa şiirleri, yunus emre kitapları, yunus emre ne zaman doğdu, yunus emre nerede doğdu, yunus emre nerelidir, yunus emre performans ödevi, yunus emre projesi, yunus emrenin katkıları nelerdir