vahdeti vücütVahdet-i Vücut, bir başka adlandırmayla Tevhid-i Vücut teorisi Endülüslü İslam âlimi ve sufi Muhyiddin İbni Arabî tarafından geliştirilmiş bir tasavvuf felsefesidir. Kısaca Vahdeti Vücud, var olanın sadece Allah olduğunu, etrafımızda gördüğümüz her eşyanın Allah’ın isim ve sıfatların bir gölgesi olduğunu savunan bir tasavvuf teoremidir.

Vahdet-i Vücud Özellikleri ve Bazı Görüşleri:

* Kurucusu Endülüslü Sufi İbn-i Arabi sayılır. Yunus Emre, Sadrettin Konevi, Şeyh Bedreddin, Molla Fenari, Aziz Mahmud Hüdayi ve İsmail Hakkı Bursevi bazı önemli temsilcileridir.

* Vahdeti Vücud temel felsefesi "nereye bakarsan bak Allah’ı görüyorsun" düşüncesinde yatar. Yani aslında “her şey o’dur” (Heme O’st).

* Teori, Allah ile âlemin; asıl ile gölgenin birliği ve ayniyeti esasına dayanır.

* Âlem Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgesidir. Âlem hayaldir ve gerçekliği yoktur. Var olan sadece Allah’ın zatıdır.

* Herşey Allah’ın bir tecellisi olduğu için, mutlak kötülükten bahsetmek mümkün değildir. Küfür de zatı itibariye kötü değil, imanla karşılaştırıldığında, yani göreceli olarak kötüdür.

* Bir peygamberin velilik yönü, onun nebilik yönünden daha üstündür. Çünkü velayet Allah’a, nübüvvet kullara yöneliktir.

* Oruç ibadeti, namaz ibadetinden daha üstündür. Çünkü oruçta Allah’ın “Samed” isminin tecellisi vardır. Namazda ise ibadet eden ve edilen ikiliği vardır.

* Cehennemde sürekli kalmayı hak edenler için azap devamlı aynı şiddette olmayacak, bir süre sonra hafifleyecektir.

* Meleklerin seçkinleri (dört büyük meleği), insanların seçkinlerinden (peygamberlerden ve velilerden) üstündür.

* Belli bir olgunluğa ulaşmış, kâmil insanların (mesela peygamberlerin ve velilerin) ruhları küllidir ve kadimdir (ezelidir).

Anahtar Kelimeler: soru, vahdeti vücut hakkında kısa bilgi, vahdeti vücut nedir kısaca, vahdeti vücut özellikleri, vahdeti vücut temsilcileri kimlerdir