ahmes kimdirMatematik biliminin ilk önce Antik Mısır Medeniyeti sayesinde geliştiği söylenir. 1858 yılında keşfedilen ünlü bir papirüs (bir çeşit el yazması) bunu destekler nitelikte bir belgedir. Mısırlılardan kalma bu yazma eser, tarihteki bilinen en eski matematik kitabı olarak kabul edilir. Ahmes'in Parşomen'e yazdığı matematik kitabı:

Rhind Papirüsü, 1858 yılında İskoçyalı antika koleksiyoncusu ve Seyyah Alexander Henry Rhind tarafından Luksor'da bulunmuştur. Orta krallık dönemine ait bu antik eserde matematikle ilgili bilgiler vardır. Eni yaklaşık 5.5metre yüksekliği ise 30cm olan bu eser, hiyerogliflerin işlek formuyla yazılmıştır. Zamanında matematik biliminin azımsanmayacak derecede geliştiğini gösteren bir kanıttır.

rhind papirüsü
Tarihin ilk matematik kitabı Ahmes'in parşomenidir

Belge, Milattan Önce 1650 yılları civarında, Antik Mısır medeniyetinde bir katip olan Ahmes adında biri tarafından yazılmıştır. Ahmes bu belgede pi sayısını 3.16 olarak vermiştir ki bu, bugünkü modern değere çok yakın bir değerdir. .

Papirüste matematiğin konularından cebir, geometri, trigonometri ve bölme işlemleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 1865 yılından itibaren, British Museum'da teşhir edilmektedir. Rhind Papirüsü, çemberi kareleme, yani bir daire ile alanı aynı olan bir kare çizme çabalarının da yazılı ilk kaydı olarak büyük öneme sahiptir.

İçindeki Konular: Çözümleri de dahil toplam 87 soru, üleşme hesapları, yüzey hesapları, faiz hesapları, kesirli sayılara ait hesaplamalar içerir.

Anahtar Kelimeler: tarih, en eski matematik belgesi, en eski matematik kitabı, matematiğin kısa tarihçesi, mısır medeniyetinde matematik, mısırlı ahmes kimdir kısaca, rhind papirüsü nedir kısaca