İslam dininde mahşer gününde herkesin geçeceği günahkar insanların aşağı düşeceği yalnızca sevabı çok olanların geçişi başarıyla tamamlayacağı bir uhrevi bir köprü olarak geçer. İslam dininde bir kesim insanlar sırat köprüsünün gerçekliğine inanmazlar ama ehli sünnet vel cemaat alimlerinin ittifaklarıyla sabittir ki sırat haktır. Sırat köprüsünden Kur'an'da bahsedilmememekle birlikte, hadislerde söz edilmiştir.

İslâm inanışına göre tüm insanlar Sırât'tan geçecektir. Müminler, yani İslam dinine inananlar, Dünya'daki eylemlerinin mahiyetine göre hızlı veya yavaş, rahat veya zor, bu yoldan başarıyla geçecekler, kâfirlerin, yani İslâm dininin esaslarından bir veya daha fazlasını inkâr edenlerin ayakları sürtecek ve Cehennem'e düşeceklerdir.

Sırât'ın Özellikleri

İslâm dininin kutsal kitabı Kur'an'da da Sırât'ın mahiyetinden söz edilmemiş. Ancak bu konuda bazı hadisler mevcuttur. Bunlara göre Sırât Köprüsü kaygan olup üzerinde emrolunduklarını yakalamaya yarayan çengeller ve bir diken çeşidi vardır.Üzerinden geçen Müslümanların bir kısmı şimşek gibi, bir kısmı rüzgâr gibi, bir kısmı hızlı giden at ve develer gibi geçeceklerdir.

sırat köprüsünün kıldan ince ve kılıçtan da keskin bir köprü olduğuna dair rivayetler de vardır.

Anahtar Kelimeler: soru, kuranda sırat köprüsü var mı, kurandan sırat köprüsü ayetleri, sırat köprüsü gerçekten var mı, sırat köprüsü ile ilgili ayetler, sırat köprüsü ile ilgili hadisler, sırat köprüsü nasıl bir köprüdür, sırat köprüsü ne zaman, sırat köprüsü nerede, sırat köprüsünden kimler geçebilir, sırat köprüsünün özellikleri nelerdir, sırat köprüsünün tanımı