Kimilerince divan edebiyatının en ünlü şairi sayılan Fuzuli'i 1460 yılında doğmuştur ve gerçek ismi Mehmet'tir. Irak'ta Kerbelâ'da doğdu, öğrenimini Bağdat'ta gördü. Gençliği, Safevi Türk İmparatorluğu'nun parlak dönemine rastlar. Bağdat'a yerleşti ve ömrü boyunca Irak'tan hiç ayrılmadı.

Kanuni Süleyman 1534'te Bağdat'ı fethettiği zaman padişaha kaside yazıp sunduğu gibi, veziriazam Damat İbrahim Paşa, vezir Rüstem Paşa, nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi gibi devlet ileri gelenlerine de kasideler yazdı. Kanuni, şaire günde 9 akçe aylık bağladı. Fuzuli'nin bu aylığı alamaması üzerine nişancı Celâlzade Çelebi'ye yazdığı mektup Şikâyetname adıyla ün kazandı.

Fuzuli'nin divan edebiyatı üzerindeki etkisi büyüktür. Şiirlerini Azeri şivesiyle yazmasına karşın bütün Türk milletince sevilen ve benimsenen bir şairdir. Üslûbu, edası ve temaları gerek klasik divan şairlerince, gerek halk şairlerince günümüze kadar taklit edilmiştir. Dili sade olan şiirleri halk arasında da yayılmıştır.

Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç divanı vardır. O zamanın sanat ve bilim dili Arapça ve Farsça olmasına rağmen Türkçe ile de mükemmel şiir söylenebileceğini öne sürmüş ve bunu kanıtlamıştır.

Üç divanından başka başta Leylâ ve Mecnun olmak üzere birçok eseri vardır.

Başlıca eserleri şunlardır:

1. Leylâ ve Mecnun (ünlü bir mesnevidir);
2. Hadikat-üs-Süeda (Kerbelâ Olayı'nı konu alan bu düzyazı ve şiir karışımı eser, şairin en önemli kitaplarından ve Türk edebiyatının şaheserlerinden biridir, sonraki şairleri büyük ölçüde etkilemiş, birçok defa basılmıştır);
3. Beng ü Bade (500 beyitlik Türkçe mesnevi);
4. Heft-Cam (327 beyitlik bir sakiname);
5. Rind ü Zahid (Farsça düzyazı);
6. Hüsn ü Aşk (Farsça düzyazı);
7. Şikâyetname (Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerindendir)

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, fuzuli anlamı nedir, fuzuli hayatı kısa özet, fuzuli hayatı ve eserleri, fuzuli kimdir kısaca, fuzuli kısa biyografi, fuzuli kitapları, fuzuli leyla ile mecnun ne zaman yazdı, fuzuli manası nedir, fuzuli ne demektir, fuzuli şiirleri oku, fuzuli su kasidesi anlamı, osmanlı fuzuli edebiyat, osmanlı şairleri listesi, osmanlı şiir dünyası, osmanlıda edebiyat hareketleri, osmanlıda ünlü şairler