Özel iletişim vergisi ilk defa, 1999 Marmara depreminden sonra, bölgenin yeniden iskanına mali destek olması amacıyla geçici vergi statüsünde olarak yürürlüğe girmiştir. Vergi, mobil iletişim hizmetlerini (cep telefonlarını, GSM hizmetlerini, interneti) kapsamaktadır.

2005 yılında yapılan kanun değişikliğiyle geçici vergi statüsü değiştirilmiş ve kalıcı vergi olmuştur. Vergiyi GSM operatörleri, kendi abonelerinden toplar ve devlete aktarır. Öiv 6802 sayılı gider vergileri kanunun 39. Maddesinde düzenlenir ve oranlar şu şekildedir:

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil hizmetleri % 25,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,

c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,

d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15, Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Anahtar Kelimeler: soru, öiv miktarları, öiv nedir, öiv oranları, özel iletişim vergisi hangi hizmetleri kapsar, özel iletişim vergisi kanunu, özel iletişim vergisi ne zaman, özel iletişim vergisi nedir, özel iletişim vergisi neleri kapsıyor, özel iletişim vergisi oranları, özel iletişim vergisi tarihçe