13.yy'da Moğolların ünlü Beyi Cengiz Han ve maiyeti tarafından başlatılan ve 16.yy'a kadar devam eden istila olaylarına moğol istilası denir. Moğol istilasında amaç, Tanrının yer yüzüne hükümdar olarak seçtiği Moğol hanının dünyaya hüküm sürmesi gerektiği inancıdır.

Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han dünyanın en büyük imparatorluğun kurdu. Ardından yaptığı fetihlerle ününe ün katan Cengiz han ele geçirdiği kaledeki herkesi katletmekle tanınırdı. Doğudan gelen bu haberler Avrupalıları korkuttu. Kısa sürede birçok savaş ve 30.000.000-60.000.000 insanın ölümüne neden olmuştur.

Cengiz Han'ın ölümünün ardından Hülagu Han da aynı katliamvari istilayı sürdürdü. Moğol istilasının en büyük zararı islam dünyasına olmuştur. İstilanın sonuçları:

Orta Asya'dan bazı Türkî toplulukların göç etmesi.
İlk önce Büyük Selçuklu Devletinin daha sonrada Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması ve Anadoluda, İkinci Anadolu Beylikleri Döneminin başlaması.
Abbasiler devletinin yıkılması
Çin topraklarının ele geçirilmesiyle İpek Yolu'nun el değiştirmesi
Ruslar'ın imparatorluk sürecinin duraklaması
Asya ve Avrupa'da birçok Moğol devletinin kurulması
Birçok halkın yerleşik hayata geçmesi
Halifelik kurumunun Mısır'a taşınması
Memlükler'in güçlenmesi

Anahtar Kelimeler: tarih, cengiz han biyografi, cengiz han hakkında kısa bilgi, cengiz han kimdir kısaca, hülagu han hakkında bilgi, hülagu han kimdir, moğol hükümdarları kimlerdir, moğol istilaları nedir, moğol istilası nedir, moğollar türk müdür, moğolların dünyayı istila etmesi, moğolların islam dünyasına etkileri, moğolların yaptığı katliamlar, moğolların yaptığı savaşlar, türkler moğol mudur