kısaca mitoz nedirBu yazımızda canlılığın devamını sağlayan en önemli hücresel olaylardan biri olan mitoz bölünmeye çok kısaca değineceğiz. Bunu yaparken konuyu fazla uzatmadan özet şeklinde ve maddeler halinde sunacağız. Mitoz bölünme ile alakalı temel ve gerekli şeyleri ele alacağız. Yazının sonunda ise bir mitoz bölünme animasyonu izleyeceksiniz:

Mitoz Bölünme Kısaca Nedir?

Canlılığın devamı için gerekli bir işlem olan mitoz, bir hücreden birbirine özdeş iki hücre meydana gelmesi olayıdır. EŞEYSİZ ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME ve REJENERASYON için çok önemli bir olaydır. Tek hücreli canlılardan insanlara kadar bir çok organizmada görülen bir işlemdir.

Mitoz Bölünme Evreleri Nelerdir?

Mitoz kabaca hazırlık evresi ve oluşum evresi olarak ikiye ayrılır. Hazırlık evresine interfaz denir. Oluşum evresi ise 4 faza ayrılır. Bunlar Profaz, Metafaz, Anafaz ve Telofaz'dır. En sonunda da sitoplazma bölünmesi olur. Şimdi evreleri kısaca görelim:

mitoz bölünme evreleri

1. İnterfaz: Kromozomların kendisini eşleyerek iki tane ipliksi yapıya (kromatin) döndüğü evredir.

2. Profaz: Eşlenen kromatinler kısalıp kalınlaşır ve kromozom haline gelirler. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller erirler.

3. Metafaz: İğ ipliklerine bağlanan kromozomlar hücrenin ekvatorunda dururlar. Kromatitler tam olarak birbirinden ayrılır ve zıt kutuplar doğru ilerlemeye başlar.

4. Anafaz: Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonraki haline kardeş kromozomlar denir. Kardeş kromozomlar kutuplara ulaşınca bu faz son bulur.

5. Telofaz: Profaz evresinde eriyen çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden meydana gelmeye başlar. Profaz evresindeki olayların tersi olur.

6. Sitoplazma Bölünmesi: Çekirdek bölünmesi gerçekleştikten sonra hayvan hücreleri ortadan boğumlanarak, bitki ve diğer çeperli ökaryotik hücreler ise orta lamel (ara lamel) ile bölünerek iki yeni hücre oluşturur.

MİTOZ BÖLÜNME NASIL GERÇEKLEŞİYOR - ANİMASYON İZLE:


Anahtar Kelimeler: soru, mitoz bölünme çok kısaca, mitoz bölünme evreleri özet, mitoz bölünme hakkında kısa bilgi, mitoz bölünme kısaca bilgi, mitoz bölünme özet bilgi, mitoz ile mayoz arasındaki fark kısaca özet