Devlet memuriyeti garanti olduğu kadar aynı zamanda hakkıyla yapılırsa kutsal da bir iştir. Bu işi düzgünce yürütmediği şüphesi duyulan memurlar hakkında hukuk yollarına başvurulunca ya da böyle bir iddia ortaya çıkınca memurlara yapılan bazı işlemler de mevcut. Örneğin çok duyulan bazıları: açığa alındı, merkeze çekildi veya görevinden azledidi vb... Bunları kısaca açıklayalım:

AÇIĞA ALINMAK: Bir memur hakkında açılan soruşturmanın sonucunda işten kısa süreli el çektirilmesini içeren bir dönemdir. Bu dönemde memur maaşının 1/3'ünü almaya devam eder ama bu süre 6 ayı geçemez. Bu süre içinde memurun hakkında açılan soruşturmadan aklanması gerekir.

MERKEZE ÇEKİLMEK: Daha çok vali ve il emniyet müdürü gibi yüksek rütbeli devlet memurlarına uygulanan bir yaptırım olup adı geçen memurun özlük haklarına dokunmadan bulunduğu kurumdan alınıp bakanlık merkez örgütünde görevlendirilmesidir. Buna kızağa alınmak ya da kızağa çekilmek de denmektedir.

GÖREVİNDEN AZLEDİLMEK: Bir memurun tayin edilmiş bir görevinden geri alınması işlemidir. Memurun asıl işinden değil atandığı bir başka görevden yani temsil yetkisinden el çektirilmesi olayıdır. Mesela bir Savcı, bir davadan azledilebilir ama bu onun savcılık mesleğini devam ettirmesine engel değildir.

Anahtar Kelimeler: diğer, açığa alınan memur, açığa alınan valilar, açığa alındı ne demek, açığa alınmak ne demek, azil ne demektir, azil nedir, azledildi ne demektir, azledilmek nedir, azletmek nedir, memuriyet yasakları nelerdir, memurların aldığı cezalar, memurlukla ilgili kanunlar, memurluktan atılma nasıl olur, merkeze çekildi ne demek, merkeze çekilen valiler, merkeze çekilmek ne demek