Melekler, ruh gibi lâtîf, nûrânî, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları dünyaya ait olmayan ama insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup şehvet ve gadap gibi beşerî ihtirasları, yemeleri, içmeleri yoktur. Çeşitli şekillere girebilirler. Allah'ın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar.

Büyük melekler olarak tanınan dört melek vardır ki, bunlar:

Cebrâil,
Azrail,
İsrafil,
Mikâil'dir.

* Cebrâil, Kuran'da üç yerde Cibrîl olarak geçmekte diğer bazı ayetlerde de kendisinden Rûhul Kudüs ve Rûh olarak bahsedilmektedir.

* Azrâil, Kuran-ı Kerîm'de Melek'ül Mevt yani ölüm meleği olarak geçmektedir.

* Mikâil, Kuran-ı Kerîm'de bir yerde Mikâil olarak zikredilmektedir.

* İsrafil, Kuran'da İsrâfil olarak ismi geçmemektedir.

Bu dört meleğin dışında, her insanın yanında bulunan ve daima onun küçük, büyük, gizli ve aşikâr yaptığı bütün işleri yazan melekler vardır ki, bunlara Kirâmen Kâtibîn denir. Ayrıca öldükten sonra kabirde sual sormakla vazifeli Münker ve Nekir melekleri de vardır.

Anahtar Kelimeler: soru, cebrail kuranda geçiyor mu, dört büyük melek hakkında kısa bilgi, hadislerde melekler, kuranda adı geçen melekler, kuranda azrail meleği, kuranda cebrail meleği, kuranda ismi geçmeyen melekler, kuranı kerimde melek ayetleri, melekler gözle görülebilir mi, melekler hakkında bilgi, melekler hakkında kısa bilgi, melekler nasıl varlıklardır, meleklerle ilgili ayetler, meleklerle ilgili hadisler, şeytan bir melek midir