5 mayıs 1818 doğumlu filozof, siyaset bilimci ve devrimci karakter. Tam adıyla Karl Heinrich Marx, komünizmin fikri babası ve teorideki kurucusu kabul edilir. Fikirleri Lenin gibi bir çok devrimciyi etkilemiştir. 14 mart 1883 tarihinde Londra'da ölmüştür.

"Din toplumların afyonudur," aforizmasıyla dinlere karşı tavrını açıkça belli eden ve ateist felsefeyi benimseyen Marx, yine de Hz. Muhammed'in devrimci kişiliğini takdir etmiştir.

Karl Marx'ın herkesçe bilinen dev eseri Das Kapital'dir. Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı bu kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir.

Karl Marx'ın diğer bazı eserleri:

- 1844 Elyazmaları (1844)
- Kutsal Aile (1845)
- Feuerbach Üzerine Tezler (1845)
- Alman İdeolojisi (1845-1846)
- Felsefenin Sefaleti (1847)
- Komünist Manifesto (1847-1848)
- Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849)
- Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850)
- Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852)
- Grundrisse (1857-1858)
- Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859)
- Artı-Değer Teorileri (1862-1863)
- Fransa'da İç Savaş (1871)
- Gotha Programı'nın Eleştirisi (1875)

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, das kapital içeriği nedir, das kapital ne anlatır, das kapital nedir, karl marx aforizmaları, karl marx felsefesi, karl marx felsefi görüşleri nedir, karl marx hakkında bilgi, karl marx hayatı kısaca, karl marx hayatı ve eserleri, karl marx kimdir kısaca, karl marx kitapları, karl marx müslüman oldu mu, karl marx neyi savunuyordu, karl marx ve islamiyet