Karacaoğlan, halk şiirimizin en kuvvetli saz şairlerinden biridir. Şair, Adana ilinin Bahçe ilçesinin Farsak köyünde 1606'da dünyaya gelmiş ve 1689'da ölmüştür. Hayatı hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte Toroslar ve Gavurdağı bölgelerindeki Türkmenler arasında büyüdüğü biliniyor. Gerçek adı hakkında ise çeşitli kaynaklarda Simayil, kendi şiirlerinde ise Halil ve Hasan olarak geçmektedir.

Anadolu'nun çeşitli illerini gezdiği, Rumeli'ye geçtiği, Mısır ve Trablus'a gittiği de sanılıyor. Yaşamının büyük bir bölümünü Çukurova, Maraş, Gaziantep yörelerinde geçirmiştir.

İçinde yaşadığı çevrenin ve insanların duygularını anlatan coşkun, gerçekçi şiirler yazmıştır. Türkçe dilini arı ve duru kullanarak, gönülden söyleyiş stiliyle modern bir ozan gibidir.

karacaoğlan resimleri

Elinde sazı, dilinde sözüyle çeşitli illeri ,köyleri gezerek sadece insan sevgisini ve yeryüzü güzelliklerini dile getirmiştir. Türk saz şiirinde en ünlü şair Karacaoğlan'dır.

Şiirlerinde coşkun bir lirizm, doğallık vardır. Gerçek aşk serüvenlerini, gönlünü kaptırdığı güzellerin verdiği üzüntülerle sevinçlerini sade bir konuşma diliyle, halk söyleşileriyle dile getirir. Şiirleri aşk ve doğa üzerinde kuruludur.

En sık değindiği konular ve temalar arasında; Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm vardır. Tasavvufla ya da tekke şiiriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Aruzu kullanmamıştır, sadece hece ölçüsünü kullanmıştır.

Mezarının Mersin'in Mut ilçesinin Çukur köyünde bulunduğu sanılmaktadır. Bugün elimizde beş yüzden fazla şiiri vardır. Şiirlerini ilk kez Nüzhet Ergun derleyip yayınladı. Cahit Öztelli’nin Karacaoğlan-Bütün Şiirleri adlı derlemesi de önemli Karacaoğlan araştırmalarından. Birçok şiiri bestelendi.

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, karacaoğlan edebi uslubu nedir, karacaoğlan gerçek adı nedir, karacaoğlan hangi devirde yaşamıştır, karacaoğlan kısaca kimdir, karacaoğlan ne zaman yaşamıştır, karacaoğlan nerelerde yaşamıştır, karacaoğlan nerelidir, karacaoğlan'ın beste yapılan şiirleri, karacaoğlan'ın eserleri, karacaoğlan'ın şiirleri, türk halk şairleri kısaca kimlerdir