Kutsal kitap Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara denir. Bunlara ilahi kitap ya da semavi kitaplar da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracılığı ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar,amaç sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanlardır. 4 büyük kutsal kitap vardır, bunlar: Devamını Okuyun »