gayri safi milli hasılaBir ülkenin ekonomik seviyesi ve gelişmişlik yönünden durumunu en iyi gösteren ölçütlerden bir şüphesiz ki gayrisafi milli hasıla ya da milli gelirdir. Kısaca GSMH olarak bilinen bu ölçütün o ülkenin her bir vatandaşına yönelik hesaplanmasına da kişi başına düşen yıllık ortalama gelir denir. Bu ikisine de şimdi kısaca bakalım: Devamını Okuyun »