hayme hatun anaTRT-1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Hülya Darcan'ın canlandırmasıyla tarihin tozlu sayfalarından gündeme gelen Hayme Ana ya da Hayme Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Süleyman Şah'ın karısı olur. Hayme Hatun'u kısaca tanıyalım:

Hayme Hatun, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup bir türkmen kızı olarak dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynadığı için Devlet Ana olarak da bilinir. Kocası Süleyman Şah (Gündüz Alp) Suriye dolaylarına göç ettiklerinde Fırat nehrinde boğularak ölünce 1250'li yıllarda aşiret reisliğin Hayme Ana'ya geçmiştir.

Hayme Ana, 400 çadırlık aşiretini alarak Anadolu'ya ilerler. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, bu aşireti Ankara'nın Karacadağ yöresine yerleştirir. Bu bölgeye daha sonra Haymana denir ki şuan Ankara'nın bir ilçesidir. Burada Oğlu Ertuğrul Gazi'yi güzelce yetiştirir. Ertuğrul'u aşiretin başına geçirir. Ertuğrul Selçuklular yararına savaşır ve batıya doğru ilerler.

Hayme Ana'nın ölümüne dair yeterli bilgi yoktur. Nasıl ve ne zaman öldüğü bilinmiyor. Fakat türbesi Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Çarşamba Köyü'ndedir. Burada 2.Abdülhamit tarafından yapılan Türbede yatmaktadır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDE HAYME ANA:

Anahtar Kelimeler: tarih, kim kimdir, diriliş ertuğrul halime kimdir, diriliş ertuğrul hayme ana kimdir, haymana ne demektir, hayme ana kim oynuyor, hayme ana kimdir kısaca, hayme ana mezarı nerede, hayme hatun hakkında kısa bilgi