Fatih projesi, uzun ismiyle "Fırsatları araştırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi" milli eğitim bakanlığının ilk ve orta dereceli okullarda bilişim teknolojilerinin eğitim öğretime tam entegrasyonu için başlattığı bir girişimdir. Projenin amacı devlet okullarını bilişim teknolojisi cihazlarıyla donatarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda okullardaki dersliklerde akıllı tahta kullanımına geçilmesi ve öğrencilere tablet bilgisayar verilmesi öngörülmektedir. Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:

1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması

2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi

3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı

4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi

5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının sağlanması.

Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: soru, fatih projesi içeriği nedir, fatih projesi ne zaman başlayacak, fatih projesi tablet özellikleri, fatih projesinin amacı, meb fatih projesi akıllı tahta, meb fatih projesi hakkında bilgi, meb fatih projesi hangi illerde, meb fatih projesi maliyeti nedir, meb fatih projesi tablet, meb fatih projesinde neler var, güncel