Ebu bekir verrak, evliyânın meşhurlarındandır. İsmi Muhammed bin Ömer'dir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Verrâk'tır. Doğum târihi bilinmemekte olup 893 (H.280) senesinden önce vefât ettiği tahmin edilmektedir. Aslen Tirmizli olup, Belh şehrine yerleşmiştir.

Zamânının büyük âlimlerinden ve evliyânın meşhurlarından olan Ahmed bin Hadreveyh ve Muhammed bin Ali Hâkim Tirmizî'nin derslerinde ve sohbetlerinde bulunup kemâle ermiştir. Allahü teâlânın sevgili kuluydu. Dünyâya ve dünyâlığa aslâ düşkünlük göstermezdi. Devamlı ibâdet eder, günahlardan şiddetle sakınırdı. Velî yetiştiren mânâsında "Müeddib-ül-Evliyâ" lakabıyla anılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ebu bekir verrak biyografi, ebu bekir verrak hayatı özet, ebu bekir verrak hayatı ve eserleri, ebu bekir verrak kimdir, ebu bekir verrak kitapları, ebu bekir verrak menkıbeleri, ebubekir verrak hakkında bilgi, ebubekir verrak kimdir, kimdir