Tarihte iki tane Çandarlı Halil Paşa vardır, bunlardan biri Yıldırım Beyazıt'a vezirlik yapan Kara halil Hayrettin paşa, diğeri de onun torunu ve fatih sultan Mehmet'e vezirlik yapmış Çandarlı İkinci Halil paşa'dır. biz burada ikincisinden bahsediyoruz.

Çandarlı Halil Paşa, 1364-1387 tarihleri arasında II. Murad'a sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 1 Haziran 1453 tarihine kadar 15 yıl vezir-i azamlık yapmıştır.

Bu dönemde iki defa devlet işlerinden uzaklaşarak Manisa'ya çekilen II. Murad'ın yerine fiilen Osmanlı Devleti'ni yönetmiş ve dış tehlikeler nedeniyle padişahın iki defa tahta geri çıkmasına önayak olmuştur.

Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Mezarı Bursa'nın İznik İlçesindedir.

Çandarlı'nın İstanbul'un fethine karşı çıktığı için idam edildiği söylenir. Bir takım tarihçiler, Bizans yardakçısı olduğu için fethe karşı olduğunu söylerken bazı tarihçiler ise gerçekten fetih için ordunun yetersiz olduğunu düşündüğünden ve osmanlının selameti için fethe karşı olduğunu söylerler.

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, çandar ne demektir, çandar nedir, çandarlı halil paşa fatih ilişkisi, çandarlı halil paşa fethe neden karşıydı, çandarlı halil paşa fetih 1453, çandarlı halil paşa hain miydi, çandarlı halil paşa hayatı, çandarlı halil paşa istanbulun fethi, çandarlı halil paşa kimdir, çandarlı halil paşa nasıl öldü, çandarlı halil paşanın ölümü