Cami ya da mescid, islam dini mensubu müslümanlar için bir ibadethanedir. Müslümanlar namaz kılmak, kuran okumak ve birbirleriyle kaynaşmak için camiye giderler. Bir cami bir çok kısımdan oluşur, bu kısımları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1. Harim:
Namaz dışında eğitim ve öğretim gibi bazı faaliyetlerin uygulanmasında da açık olmakla birlikte saygılı bir tutumla belli kurallar dairesinde hareket edilmesi gereken bir mahaldir.

2. Mihrab:
cami harimlerinde, müslümanların namaz kılacakları kıble yönünü belirleyen, kıble duvarına açılmış, cemaatle namazlarda imamın en önde durduğu yerdir.

3. Minber:
Cuma ve bayram namazı kılınan yerlerde hatiplerin hutbelerini okumak için çıktıkları basamaklı yerlere minber denmektedir. Mihrabın sağ tarafında ve kıble duvarına dik olarak durur.

4. Vaaz Kürsüsü:
camilerde vaizlerin cemaata vaaz vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe bir yere de kürsü denmektedir.

5. Hünkar Mahfili:
Sultanların inşa ettikleri camilerde zeminden yüksek ve kafesle bölünmüş yere denmektedir.

6. Müezzin Mahfili:
Müezzinlerin, camilerde, birarada oturmaları için ayrılmış yüksekçe yerdir.

7. Son Cemaat Yeri:
Cemaate yetişemeyenlerin sonradan namazlarını kılabilmeleri için ayrılmış yer.

8. Minare:
Aslı "menare" olan bu kelime dilimize "minare" olarak geçmiştir. Nur yeri (ışık yeri) manasına gelip, camilerde ezan okumak maksadıyla inşa olan yüksek yere minare denmektedir.

9. Şadırvan:
Namazdan önce abdest almak için, genellikle avlu ortasında bulunan ve etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir.

10. Avlu:
Cami harimlerine bitişik, genellikle şadırvan veya revaleyi kapsayan üstü açık yerlere denir.

Anahtar Kelimeler: soru, bir camiyi oluşturan bölümler, camide bulunan bölümler, camide bulunan eşyalar, camideki bölümler nelerdir, camideki kısımlar nelerdir, caminin bölümleri, caminin bölümleri nelerdir, caminin bölümleri resimli, caminin görevleri nelerdir, caminin insanlar üzerindeki etkisi, caminin kısımları, caminin kısımları nelerdir, mihrap nedir