Canlı yaşamı için gerekli olan maddelerin doğada devri daim ederek dolaşmasına madde döngüsü ya da ekolojik döngü denir. Örneğin su döngüsü, azot döngüsü, oksijen döngüsü, karbon döngüsü ve fosfor döngüsü. Bunların hepsi canlılığın devamı için önemlidir. Azot da havada bol miktarda bulunmasına rağmen canlılar tarafından direk kullanılamadığı için azot döngüsüne ihtiyaç vardır:

AZOT DÖNGÜSÜNÜN AŞAMALARI:

1. Ölen organizmaların yapısındaki ve hayvan dışkılarındaki azot bileşikleri toprağa karışır.

2. Toprak ve sularda bulunan bakteriler bu azot bileşiklerini parçalara ayırmaktadır.

3. Parçalama esnasında bazı maddelerin yanı sıra amonyak (NH3) ve serbest azot (N2) meydana gelmiştir.

4. Amonyak, kimyasal tepkimeler sayesinde amonyum tuzlarına dönüşmüştür.

5. Azot bağlayıcı özelliği bulunan Bazı bakteriler ve algler amonyum tuzlarını nitrit (N02) ve nitratlara (N03) dönüştürür.

6. Aynı zamanda şimşekler ve yıldırımlar da havadaki azottan nitrat oluşumunu sağlar.

7. Suda kolayca çözünen nitratlar bitkilerin kökleriyle alınıp kullanılır. Kullanılan azotla bitkilerin protein ve nükleik asit gibi azotlu maddeleri üretilir.

8. Bunların bir kısmı bitkilerle beslenen hayvanların vücuduna geçer. Azot oksitleri vb. gazların yapay olarak bol miktarda üretilip kullanılması ozon tabakasının incelmesine neden olur.

azot döngüsü nedir

AZOTUN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR? AZOT OLMASAYDI NE OLURDU?

Canlıların gelişebilmesi için de azota (N2) ihtiyaçları vardır. Çünkü azot gazı, proteinlerin ve DNA’nın önemli bir yapısını oluşturur. Azot canlı vücudunda özellikle nükleik asitlerin, proteinlerin ve vitaminlerin yapısında %15 oranında bulunmaktadır. Bu yüzden azot canlı yaşamı için önemli bir elementtir.

Anahtar Kelimeler: soru, azot döngüsü hakkında kısa bilgi, azot döngüsü ile ilgili yazı, azot döngüsü kısa bilgi, azot döngüsü nasıl olur kısa, azot döngüsü neye denir, azot döngüsü olmasaydı ne olurdu, azot döngüsü resimleri, azot döngüsü slayt, azot döngüsünün canlılar için önemi nedir, bilim, ekolojik döngüler nelerdir, fosfor döngüsü ile ilgili yazı, fosfor döngüsü nedir kısaca, madde döngüleri hakkında bilgi, madde döngüsü nedir